سیر و سلوک سهراب در طبیعت

سیر و سلوک سهراب در طبیعت

نویسنده:

                              علی رحیمیان پور.نوش آفرین کرمی

درون گرایی و دعوت به آرامش در دامن طبیعت را می‎توان مهمترین ویژگی سهراب سپهری دانست. سپهری هر چه در کشف و شهود خود پیش می‎رود طبیعت برای وی عظیم تر و بزرگتر می‎گردد چنانچه منظومه‎های پایان وی پر است از تصویرهای تازه، گرایش، ستایش، احترام و پر شدن از طبیعت. شاعری که بعدها می‎گوید « صدای پر بلدرچین را، رنگ‎های شکم هوبره را، اثر پای بز کوهی را می‎شناسد وخوب می‎داند ریواس کجا می‎روید کبک کی می‎خوابد، باز کی می‎می‎میرد در سراسر مجموعه خوابها حتی از یک پرنده‎یا گیاه نام نمی‎برد. تنها پرنده‎ای که در این مجموعه است «مرغ افسانه» و تنها گیاه گل نیلوفر است که آن هم گیاه واقعی نیست، اوپله‎های عرفان را با گذر از طبیعت طی می‎کند خدا اولای شب‎ها است پای آن کاج بلندروی آگاهی آب روی قانون گیاه از اینرو هر چه مراحل بالاتری از عرفان طی می‎کند قداست طبیعت برای او بیشتر می‎گردد. تا جایی که طبیعت برای او آیه‎ای می‎گردد از پروردگار.

 

 

کلید واژهها: سپهری، طبیعت، عرفان، سیر و سلوک، حقیقت.

۱.کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی۲٫کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود
سیر و سلوک سهراب در طبیعت PDF -