بررسی سبک و ساختار جمله در غزلیات عبدالواسع جبلی بر اساس سبک شناسی پاول سیمپسون

بررسی سبک و ساختار جمله در غزلیات عبدالواسع جبلی بر اساس سبک شناسی پاول سیمپسون

نویسنده:

نویسندگان

الهام رستاد[۱]

فاطمه کرد چگینی[۲]

طاهره شیروانی[۳]

 

 

چکیده

سبک، شیوه خاصی است که نویسنده یا شاعر برای بیان مفاهیم مورد نظر خود در اثر ادبی به کار می برد. در مورد سبک از گذشته تاکنون تعاریف گوناگونی بیان شده است؛ اما مفهوم این اصطلاح با ظهور مکاتب جدید ادبی و دستاوردهای علمی زبان‌شناسی متحوّل گردیده است. بررسی آثار ادبی و سبک‌شناسی آنها با توجه به دیدگاه‌های تازه، می‌تواند در شناخت بهتر متون و درک جامع آنها کمک کند.

پاول سیمپسون، استاد دانشگاه ایرلند، در کتاب مشهور خود، سبک شناسی، با بهره‌گیری از دانش زبان‌شناسی نظریاتش را درباره روش سبک‌شناسی متون مطرح کرده است. شیوه پیشنهادی او در حوزه دستور و بررسی انواع جمله در متن، نتایج دقیق‌تری در نام‌گذاری سبک به ما ارائه می‌دهد؛ چنان که به وسیله آن می‌توان درباره سبک سهل ممتنع، علمی‌تر سخن گفت.

در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از دیدگاه‌های پاول سیمپسون، ضمن معرفی عبدالواسع جبلی، شاعر قرن ششم که کمتر درباره او تحقیق شده، به بررسی ساختار جمله در غزلیات وی پرداخته شود و از این طریق سبک‌شناسی گردد.

واژگان کلیدی: جمله، سبک‌شناسی، پاول سیمپسون، غزلیات، عبدالواسع جبلی.

 

[۱] . دکتری زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی اقلید، رایانامه: Erastad@Eghlid.ac.ir

[۲] ـ دکتری زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، ‌رایانامه: fchegini27@yahoo.com

[۳] . کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، دبیر آموزش و پرورش زرین دشت، رایانامه: Tsh851@yahoo.com

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود
بررسی سبك و ساختار جمله در غزلیات عبدالواسع جبلی بر اساس سبک شناسی پاول سیمپسون PDF -