عشق و مصائب آن از نگاه مولوی

نویسنده:

عشق و مصائب آن از نگاه مولوی

دکتر حسین اسماعیلی

Email: esmailihosien7@gmail.com  

چکیده :

یکی از مهم ترین موضوع هایی که عارفان توجه ویژه ای به آن داشته اند«عشق» است. آنان عشق را جان و اساس عالم می دانند که به واسطه آن، همه موجودات از جماد و نبات گرفته تا انسان، درتکاپو و حرکت هستند.مولاناجلال الدین بلخی یکی از بزرگ ترین عارفانی است که «عشق» در آثار ونوشته هایش نقش محوری دارد. «اهمیت عشق»، «عشق در موجودات»، «عشق مجازی پلی است برای رسیدن به عشق حقیقی»، «عفت و پاکدامنی در عشق»، «تقارن عشق باسختی و بلا»و «فناء فی الله» از جمله موضوع هایی است که این عارف بزرگ بدانها پرداخته است.در این جستار برآنیم، تا پس از بیان مقدمه ای درباره «عشق»، دیدگاه مولانا را در خصوص این موضوع بررسی کنیم.

کلید واژه : عشق حقیقی، عشق مجازی، بلا، مولوی

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود