تاثیرپذیری فردوسی در باره­ی ماهیت دنیا از نهج البلاغه

نویسنده:

تاثیرپذیری فردوسی در باره­ی ماهیت دنیا از نهج البلاغه

دکتر محمد شفیعی

Email:Shafee 7959@Yahoo.com

 

چکیده

نهج البلاغه بخاطر داشتن بار معنایی عمیق و برخورداری از زیبایی های لفظی و معنوی غیر قابل وصف، همواره الگوی مناسبی برای بسیاری از شاعران و ادیبان بوده و هست. یکی از نام آوران علــم و ادب که در سروده های خویش از این کتاب ارزشمند در موضوعات گوناگون، فراوان استفاده نموده، حکیم طوس است. در نهج البلاغه مباحث زیادی پیرامون ماهیت دنیا مطرح شده که مورد استناد شاعر قرار گرفته است.  برخی اوصاف دنیا در سخنان امام علی (ع) عبارتست از : ناپایداری، سرشار از رنج و گرفتاری، محل آزمون و امتحان، سرای پند و عبرت، مکانی برای توشه برداشتن، و… که بیان آنها در دیوان شاعر متجلی است. تلاش مقاله بر این است تا تنیدگی و اثرپذیری شاهنامه را در بحث دنیا از نهج البلاغه تبیین نماید.

واژگان کلیدی : نهج البلاغه، شاهنامه، سرای سپنج، عبرت، توشه، تقوی

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود