بررسی دین  زرتشتی در شاهنامه فردوسی

نویسنده:

بررسی دین  زرتشتی در شاهنامه فردوسی

ندا آسوده گندمانی، محمد جعفرپروین

Gmail:m.Parvin1366@gmail.com

چکیده

ایران سرزمینی است که از روزگاران بسیار کهن، تمدن‌های گوناگونی را در خود پرورش داده‌ است. وجود هریک از این تمدن‌ها سبب گردید که کشور ایران از فرهنگ والایی برخوردار شود. یکی از نشانه‌های برتری و ارجمندی فرهنگ ایرانی، پیدایش و ظهور دین‌‌ها و آیین‌هایی است که خاستگاهی ایرانی دارند. هریک از این ادیان به نوبه‌ی خود، تاثیر مستقیمی در شکوفایی فرهنگ و تمدّن ایران داشته‌اند. شاهنامه‌ی فردوسی که آیینه‌ی تمام‌نمای شکل‌گیری فرهنگ ایرانی از عصر اساطیری تا حمله‌ی اعراب به ایران است از بازتاب نمودن اعتقادات و باورهای مردمان پیش از اسلام دور نمانده ‌است.

واژه‌های کلیدی: دین، زردشتی، شاهنامه‌،  فردوسی

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود