راهنمای نویسندگان

نویسنده: :. - 2018/10/28

* حروفچینی مقاله‌های ارسالی بایستی در کاغذ A4، یک ستونه، و چکیده لاتین و فارسی با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان سطور ۱ سانتیمتر با قلم   B Nazanin  نازک ۱۲ ، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک ۱۱ با فاصله تقریبی میان سطور ۱ سانتیمتر و برای متن­های عربی با قلم  B Badr 12، با فاصله تقریبی میان سطور ۱ سانتیمتر، در محیط Microsoft Word  -۲۰۰۷ یا ویرایش‌های بالاتر و با فاصله ۲ سانتیمتری از چپ و راست و فاصله ۳ سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود.

* دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما (،) و علامت سوال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است.

*کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل/ جدول/ تصویر می‌باشند، دارای قطع یکسان و شماره صفحه باشد و حداکثر حجم مقاله‌ها همراه  با جدول‌ها و نمودارها نباید از ۲۰ صفحه ‌(۶۰۰۰ کلمه) بیشتر باشد

*مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه دریافت می‌شود و به مقاله­های ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* پس از چاپ مقاله نسخه‌ای از نشریه حاوی مقاله مورد نظر به تعداد نویسندگان، برای نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.

*  مقاله‌های ارسالی بایستی دارای بخش‌های زیر باشد:

شناسه مقاله:همراه هر مقاله اطلاعاتی ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:

–  عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

-نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب میزان سهم و مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)

-نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی (شامل نشانی پستی- شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی الکترونیکی)

–  مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

صفحه اولعنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می‌شود باید خلاصه و گویا بوده و بیانگر موضوع تحقیق باشد و از ۲۰ کلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده‌(گان) در صفحه اول مقاله اجتناب شود.

چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در ۲۵۰ کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.

کلید واژگان فارسی: (۳ تا ۷ واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود.

چکیده انگلیسی Abstract و کلید واژگان انگلیسی: (برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی)

سایر صفحه­ها:

مقدمه: باید با طرح مسئله و مرور پژوهش­های انجام شده، هدف پژوهش راتوجیه کند و به خصوص نوآوری در تحقیق را بطور واضح بیان نماید.

مواد و روش­ها (روش شناسی): توضیح روش­های شناسایی و ارزیابی، مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید کاملاً گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی یا موارد خاصی که برای اولین بار بکار گرفته شده است به­طور کامل شرح داده شوند.

اطلاعات و داده­ها: برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده (در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی نتایج). هر جدول از شماره، عنوان، سرستون‌ها و متن جدول تشکیل می‌شود. هر جدول با یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا می‌شود. سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم گردد. در داخل متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود. کلیه اعداد جدول(ها) و نمودارها به انگلیسی و از چپ به راست تنظیم شوند. عنوان هر جدول‎ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان، پس از کلمه “جدول” و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد.

نتیجه­ گیری و بحث: برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش و یافته­های سایر پژوهش­ها.. در متن مقاله به شماره­ی عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها (در صورت وجود) با دقت اشاره شود و محل آنها مشخص گردد.

-نتایج و بحث باید توام و به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار ارائه گردد. نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته و نتایج جدید علمی و نوآوری در تحقیق به دقت و با دلایل روشن ارائه گردند. نتایج عددی یک موضوع، تنها به یک صورت (شکل یا جدول) ارائه شوند.

-کلیه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه “شکل” نامگذاری شده و عنوان شکل‎ در زیر آن درج شود. برای درج عنوان هر شکل، پس از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه و به صورت جداگانه، ‌با فرمت JPG  یاDPI 300  در انتهای مقاله آورده شوند.

-شماره جدول(ها)، شکل(ها)، تصویر(ها) و نمودار(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد.

-نتایج و بررسی‌های آماری به یکی از روش‌های علمی منعکس شوند. چنانچه محاسبات آماری در سطوح ۵% و ۱% منجر به اختلاف معنی‌دار شده باشند به ترتیب با یک و دو ستاره نشان داده شوند و در صورتیکه اختلاف معنی‌دار نباشد با علامت ns مشخص شوند.

منابع و مآخذ: ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش APA مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند. ذکر منابع در متن و فهرست فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده‌ی فارسی نیز باید به زبان انگلیسی درج شوند. منابع باید مستند و معتبر بوده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده(گان) با تورفتگی ۵/۰ سانتی متر برای خطوط دوم و بعد از آن (Hanging) مرتب شوند. ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده‌(گان) و سال انتشار منبع صورت گیرد. وقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می‌شود، شماره‌گذاری این مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار آنها (از قدیم به جدید) انجام گیرد. نام مخفف مجلات باید بر اساس نام استاندارد آنها در لیست ISSN که از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی می‌باشد، در فهرست منابع درج شوند.

نحوه ارجاع در داخل متن

  • برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال، صفحه
  • برای منابعی که از نوشته­ی دیگران نقل قول شده است: (نقل از ….، سال، صفحه
  • برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال

نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله (توجه: در صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشر از عبارت­های بی­نا بی­تا و بی­جا استفاده شود).

*کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار) عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

*کتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان­ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمان­ یا نهاد. (سال انتشار) عنوان کتاب. محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ.

فصلی از یک کتاب یا مقاله­ای از یک مجموعه مقاله که به­وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری و به چاپ رسانده­اند: نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار) عنوان مقاله. در نام گردآورنده (گردآورنده)، نام مجموعه مقالات، (شماره صفحه­هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده). محل نشر: ناشر.

*کتابی که مؤلف خاصی ندارد: عنوان کتاب(سال انتشار). محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.

*کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال ترجمه) عنوان کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.

*پایان­نامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایان­نامه. (سال)عنوانپایان­نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاه.

*مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان (سال ) عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه­هایی که مقاله در آن درج شده.

*مقاله­های چاپ شده در روزنامه­ها: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال، روز ماه) عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحه.

*مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال ) عنوان مقاله، ( نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم) نام نشریه­ای که مقاله ترجمه شده در آن درج شده . صاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه­ها.